EKOREC Sp. z o.o.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), to miejsce, do którego mieszkaniec miasta ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć odpady takie jak:


* makulatura (papier i tektura)
* tworzywa sztuczne
* szkło opakowaniowe i budowlane
* opakowania wielomateriałowe
* lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.)
* akumulatory
* baterie alkaiczne i pozostałe
* przepracowane oleje silnikowe
* filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza
* przeterminowane lekarstwa, termometry
* opakowania po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach
* aerozole
* chemikalia
* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony
* meble i inne odpady wielkogabarytowe
* zużyte opony: limit opon na jedną deklarację wynosi 8 szt./ rok -tylko auta osobowe
* odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych (nie wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych)
* odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście, drobne gałęzie)
* metale
* odzież i tekstylia 

Ważne informacje:
 

1.Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

2.Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

3.Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Lędziny.

4.Dodatkowo pracownik PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miasta Lędziny, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Powrót do strony głównej

REGULAMIN PSZOK LĘDZINY