EKOREC Spółka z o.o. w Lędzinach poleca swoje usługi w zakresie prac związanych z gospodarką odpadami, usługi w zakresie remontów cząstkowych dróg i asfaltowania, w zakresie mechanicznego i ręcznego utrzymania dróg, chodników oraz terenów wokół nieruchomości oraz usługi wynajmu sprzętu drogowego z obsługą.


Jesteśmy spółka gminną, która od ponad 20 lat świadczy w/w usługi na terenie gminy Lędziny oraz gmin ościennych. Pozyskujemy nowych klientów i zdobywamy nowe rynki zbytu, rośnie również zaufanie naszych usługodawców, co świadczy o zadowoleniu z naszych usług. Pragniemy być postrzegani jako firma spełniająca wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Podstawowym rynkiem zbytu na nasze usługi są kontrahenci indywidualni, przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowo - usługowe oraz nieruchomości użyteczności publicznej. Posiadamy profesjonalny sprzęt do robót drogowych.

Chcemy polecić nasze usługi związane z gospodarką odpadami. Gospodarka odpadami to nie tylko odbiór odpadów zmieszanych, ale również selektywna zbiórka odpadów do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia. Propagowanie idei czystego środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest celem działalności spółki. Wprowadzamy segregację odpadów w systemie pojemnikowym na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz użyteczności publicznej oraz w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej. Pojemniki na odbiór odpadów oraz worki są kolorowe i oznaczone naszym logo.

Powrót do strony głównej