„EKOREC” Sp. z o.o.

 

ul. Lędzińska 47

43-143 Lędziny

e-mail: ekorec@poczta.onet.pl

Tel. (32) 326-79-90

 

Baza: ul. Fredry 98

Tel. (32) 216-60-20

Tel. 609 436 477

 

NIP: 646-27-91-720   REGON: 240720642

Nr rachunku bankowego:       ING Bank S.A. 64 1050 1399 1000 0090 3078 9045

 

Kapitał Zakładowy 1.376.000,00 zł

Nr KRS 0000294320

 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy

 

Deklaracja dostępności